Informatiebijeenkomst type kering

Informatiebijeenkomst type kering

Maasboulevard Wessem

Woensdag 20 april 2022

19.30 – 21.30 uur

Cafe zaal De Harmonie Wallenstraat 7 in Wessem

Het voorkeursalternatief van het project Thorn – Wessem is vorig jaar maart vastgesteld. Bekend is waar de versterkte dijk komt te liggen en welk type dijk het wordt. Met één uitzondering: de Maasboulevard te Wessem. Hiervoor is afgesproken een extra verdiepingsslag uit te voeren naar cultuurhistorie, inpassing van de kering en beekmonding, verkeer en parkeren. Deze verdiepingsslag heeft het waterschap samen met de gemeente Maasgouw en betrokken bewoners uitgevoerden is nu afgerond.

Waterschap Limburg en gemeente Maasgouw willen u graag informeren over de laatste inzichten die zijn opgedaan en de voorkeur die daar uit naar voren komt. U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst over het type kering Maasboulevard op woensdag 20 april van 19.30 tot 21.30 uur in cafe zaal De Harmonie aan de Wallenstraat 7 in Wessem.

We beginnen met een presentatie voor alle aanwezigen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en om verschillende posters te bekijken, uw reactie te geven en het gesprek aan te gaan. In verband met de voorbereidingen verzoeken wij u vriendelijk om zich vooraf aan te melden via het aanmeldingsformulier op www.uwmeningtelt.nu/thornwessem.