Kort verslag 16 september wethouder Blomen

Korte weergave bespreking d.d. vrijdag 16 september 2022.

Aanwezig: wethouder Sjors Blomen en Marcel Geurts (gemeente Maasgouw). Fons Verbruggen, Jo Adams en Jos Thijssen (vertegenwoordiging  Wessem)

In dit gesprek hebben wij al onze bezwaren/gerieven m.b.t. tot het nu voorliggende plan inrichting/beveiliging Maasboulevard in kunnen brengen.

De wethouder is het met ons een dat de manier van presenteren van het plan door het Waterschap zeer ongelukkig was. Ook geeft hij toe dat hij niet zo goed op de hoogte is van het geheel zoals wij dat zijn. Zeker niet w.b. het proces daarnaartoe.

De wethouder ziet in eerste instantie weinig mogelijkheden om iets aan het voorliggende plan te wijzigen. Door onze inbreng over o.a. aanbesteding naar voorbeeld Arcen, nieuwe normen m.b.t. waterhoogte maar geen aanpassing in de uitwerking van het plan. Is hij bereid nog eens nader naar het geheel te kijken. Toegezegd, bij het Waterschap uitleg te vragen over weigeren het aanbesteden volgens Arcens voorbeeld te doen.

Aanpassing van het plan:
Traject Knip – Veerhuis vanwege de beperkte noodzakelijke verhoging, géén maaiveld verhoging toe te passen (wel muurtje verhogen) en géén overbodige aanpassing in de oever. Maakt geld vrij voor het traject beekmonding – De Knip. (Flexibel?!). Ook hier zal de wethouder naar vragen.

Geld verschuiven van aanpassing beekmonding naar Maasboulevard, beslissing ligt bij het rijk niet bij het Waterschap. (Daar zouden we dus het waterschap moeten motiveren om dat bij het rijk aan te vragen Dit blijkt trouwens uiterst lastig te zijn.

De nieuwe verkeerssituatie die ontstaat bij de uitvoering van het plan had de wethouder (volgens mij) nog niet in beeld. Daar zal hij naar kijken.

We hebben alle punten die frustratie oproepen ingebracht.

Als de wethouder zijn informatie heeft ingewonnen zal hij ons uitnodigen voor een volgens gesprek.

De uitnodiging om de inwoners van Wessem uit teleggen waarom de gemeente het voorliggende plan een goed plan vindt. Is volgens de wethouder op dit moment niet wenselijk. Het zou een herhaling worden van de presentatie door het waterschap.

Kortom! Alles is gezegd kunnen worden, en we hebben het idee dat er een klein beetje beweging in zit.

We hebben nog gevraagd wie bij de provincie ons aanspreekpunt kan zijn (vooral vanwege cultuurhistorie). Dit is nu bij ons bekend.

Met vriendelijke groet.

Namens deelnemers Fons Verbruggen en Jo Adams.

Dorpsraad Wessem.
Jos Thijssen, voorzitter