St. Barbarabeeld 65 jaar

“Dat weet ik zeker!” vertelt Lies van Toon Deneer (van de Beasem), “want toen lag Lia Hendrickx in het kraambed van Wim en die is in augustus 65 jaar geworden.” Het verhaal had nog veel mooier kunnen zijn als corona geen roet in het eten had gegooid. Het geplande gesprek met twee oud-mijnwerkers – namelijk Toon en Thé Deneer (van de Baesem ) – ging hierdoor niet door. Dan maar in de archiefstukken gedoken.

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw ging ongeveer 50 procent van de Wessemse beroepsbevolking naar de mijnen. De meesten naar de staatsmijn Maurits in Geleen. Met bussen van Rulkens uit Thorn werden ze via Maaseik naar Geleen gebracht en gehaald.
Er was een actieve mijnwerkersbond in Wessem. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de bond werd er door de beeldhouwer Géne Eggen uit Ulestaten een beeld gemaakt van de Heilige Barbara, de patroonheilige van de mijnwerkers.

In Wessem heeft de Heilige Barbara een mijnwerkerslamp in de hand, hetgeen verwijst naar de koempels (mijnwerkers). Het beeld staat op de Kloosterlaan vlak bij de kerk. Bij de onthulling bleek Barbara breder uit te zijn gevallen dan het protobeeldje dat het bestuur vooraf had gezien. Dit beeldje is in bezit van Ton Hendrickx. Coronakilo’s? Nee… De reactie van de beeldhouwer was: “Ik heb de verkeerde steen ingekocht en die was te hard en dus is Barbara een beetje voller uitgevallen.”

Wie was Barbara eigenlijk?
Barbara werd heilig verklaard, nadat ze onthoofd werd door haar heidense vader. Daarvóór had hij haar jaren in een toren opgesloten, omdat ze het christelijk geloof niet losliet. Maar ook de vader ontkwam niet aan zijn lot. Vlak na de onthoofding werd hij getroffen door de bliksem, gestraft door God voor het doden van zijn dochter.

Barbara werd in de 17de eeuw gekozen tot beschermheilige van de mijnwerkers. In die tijd begonnen ze in de mijnen te werken met springstoffen. De lichtschichten van de explosie werden gezien als het onweer dat de vader van Barbara doodde. Zodoende werd Barbara beschermvrouwe. Oorspronkelijk draagt ze een toren (ook in Thorn en andere plaatsen), alleen in Wessem is gekozen voor een mijnlamp.

Bijna gelijk met de sluiting van de mijnen in Nederland in de jaren ‘60, werd ook St. Barbara door de Katholieke kerk van de lijst van heiligen geschrapt. Hoe bijzonder kan het gaan in het leven.