Wat je nog niet wist over het standbeeld in de haven van Wessem

Iedereen in Wessem is bekend met het baken op het einde van de landtong in de Maas. Een markant beeld dat het samenspel van scheepvaart, industrie en landbouw voorstelt. Maar wat je wellicht nog niet wist, is dat dit beeld  – ontworpen door de Kesselse beeldende kunstenaar Wim Rijvers – het grootste kunstwerk ter wereld is dat in één keer uit aluminium gegoten werd. Met een snelheid van vijf kilogram per seconde! Voor het 16 meter hoge baken met pilaren werd maar liefst 3 ton aluminium gebruikt. Het beeld werd in 1970 onthuld door prinses Margriet, ter gelegenheid van de opening van de naar haar zoon Maurits vernoemde lighaven.

De haven bestaat echter al heel veel langer. Al in het testament van aartsbisschop Bruno van Keulen wordt de Wessemse portus (haven) vermeld. Mede door de aanwezigheid van een haven maakt Wessem een grote bloeiperiode door met een rijk hoogtepunt in de 17e eeuw. De grote handelshuizen op de Steenweg zijn herinneringen aan die tijd. Na de Franse overheersing vertrokken de kooplieden uit Wessem en bleef het dorp in de ontwikkelingen steken. Je ziet dan ook dat in het begin van de 20e eeuw veel inwoners in de winter tot half herfst gingen werken in de Duitse steenfabrieken, de zogenaamde brikkenbakkers. Wessem werd meer een landbouwersdorp met arbeiders.

Schepen lagen, met name in het weekend, aan de loswal en langs de Maas aan de Koeweide. De loswal werd vooral gebruikt door Verheggen voor de opslag van grind en zand dat door de schepen was aangevoerd en door Stukstette voor het repareren van schepen.

In de jaren ’60 zorgde een gloedvol betoog van burgemeester Kerkhoffs ervoor dat het licht op groen ging voor de realisatie van een nieuwe lig- en industriehaven in Wessem. De burgemeester wist Rijkswaterstaat te overtuigen van het belang van een haven voor Wessem en de streek. Eind 1966 start firma van Roosmalen met de aanleg van de taluds en baggermolen Yvonne van Closet baggert samen met 3 andere baggermolens vanaf het voorjaar 3.000.000 ton grind op. Na de daarop volgende aanleg van de Maasbouvard vestigt in 1969 NV Albirema (nu NV Zilverzand) zich als eerste bedrijf in de nieuwe haven.

Op dit moment wordt lig – en industriehaven Prins Maurits omgebouwd tot een nautische haven.

Jos Schreurs