Dorpsraad Wessem… We moeten verder!!!

Weet u nog? Het ambitieboek van de Dorpsraad Wessem. Ja het is er nog.

De afgelopen jaren heeft corona ons behoorlijk dwarsgezeten om goed overleg met de inwoners van Wessem vorm te geven. Daarnaast heeft de “hoogwaterbescherming” heel veel van de Dorpsraad gevraagd en ….. we zijn er nog niet klaar mee.

Maar we moeten verder. En daar hebben we mensen voor nodig! Zonder kunnen we niet verder. De Dorpsraad wil er zijn voor alle inwoners van Wessem, maar wil er vooral zijn samen met de inwoners van Wessem. Zonder u gaat het niet lukken. Naast de uitgesproken ambities in het ambitieboek zijn er wellicht weer nieuwe, andere zaken waar u aandacht voor wil vragen en zelfs energie in wilt steken.

De Dorpsraad bestaat al vanaf 2015.  Sinds die tijd zijn er mensen vertrokken uit de raad en zijn er slechts 2 personen voor in de plaats gekomen. Vers bloed is dan ook van harte welkom.

Op dinsdag 24 januari is de volgende vergadering van de Dorpsraad. Daarin willen we met u bekijken wat we de komende tijd zouden moeten “aanpakken”. Maar vooral ook samen met wie en welke manier. Wij hopen op massale belangstelling en daadwerkelijke ondersteuning., U komt toch ook!

Dinsdag 24 januari 2023. Aanvang 19.30 uur  in de Café zaal De Harmonie.