Brandbrief Hoogwaterbescherming Wessem

Wereldwijd worden we, door opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering, geconfronteerd met wateroverlast en maatregelen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Als gevolg van extreme regenval met hoog water tot gevolg van de laatste decennia, heeft de overheid en het waterschap als uitvoerende instantie besloten een aantal extra veiligheidsmaatregelen te treffen om burgers beter te beschermen, waaronder ook langs Maas langs de oude kern van Wessem.

Lees de hele brief door onderstaande pdf te downloaden.