Lancering ‘Wessem, maasdorp om lief te hebben’

Lancering ‘Wessem, maasdorp om lief te hebben’

Wessem, onze trots aan het water. Een thuis voor iedereen, vol leven en gezelligheid. Wessem is springlevend en dat willen we zo houden door samen de schouders er onder te zetten.

Dorpsraad Wessem heeft vorig jaar de inwoners van Wessem gevraagd naar hun ambities, dromen, wensen en ideeën voor Wessem. De eerste resultaten hiervan werden medio 2019 gepresenteerd in het oude gemeentehuis. Een overzicht hiervan kunt u terugvinden op de website www.dorpsraadwessem.nl. Duidelijk is dat een leefbaar Wessem voor de inwoners vooral gaat over ‘samen’. En over ‘veilig’, ‘schoon’ en ‘trots op ons dorp’. De dorpsraad gebruikt de resultaten uit de ambitieboeken als leidraad voor de toekomst.

Tegelijkertijd voegden bewoners zich samen om het Dorpslab te vormen: een samenwerking van betrokken inwoners, vrijwilligers en ondernemers, ondersteund door Buro Negen en Rabobank Peel, Maas en Leudal.

Het Dorpslab ontwikkelde de visie voor Wessem:

Wessem, de trots aan het water. Met een authentiek dorpshart, omringd door natuur en water. Vol leven en gezelligheid. Een thuis voor iedereen, jong en oud. Verbonden met elkaar via het water, de vele verenigingen en evenementen. Kinderen groeien er in harmonie op. Ouderen genieten er van hun oude dag en dragen hun trots over op de nieuwe generatie. Inwoners zoeken elkaar op en werken met elkaar samen. En samen gaan we op weg, naar de toekomst waar de trots op Wessem voortleeft.

Vier werkgroepen zorgen voor uitvoering van de visie.

  1. Vitale verenigingen

Deze werkgroep spant zich in om het verenigingsleven in Wessem vitaal te houden door samenwerking tussen de verenigingen mogelijk te maken en te ondersteunen. Het resultaat hiervan is de organisatie van het dorpsspel op Koningsdag 2020, waarover u verder in deze nieuwsbrief meer kunt lezen.

  1. Ontmoeten met en voor ouderen

Verbinding ontstaat door het overdragen van normen en waarden, door mensen met elkaar in contact te brengen, door jong met oud samen te laten komen. De werkgroep heeft als doel om met een passend idee te komen waarbij jong en oud, maar ook verschillende verenigingen in Wessem worden samengebracht.

  1. Groene hart van Wessem

Ook in deze werkgroep is het nadrukkelijke streven een plek te creëren waar inwoners van Wessem samen kunnen komen. Er zijn plannen voor een kleine kinderboerderij, waarbij zowel ouderen als jongeren worden uitgenodigd deel te nemen, als ook de school en de gemeente.

  1. Beleven en vertellen

Iedere inwoner van Wessem is ambassadeur voor het dorp. Wat vertel je over Wessem, waar ben je trots op, wat wil je doorgeven aan je kinderen? Deze werkgroep spant zich in om betekenis te geven aan de verhalen die leven in het dorp en deze te verspreiden.

Het eerste resultaat van de werkgroep Beleven en Vertellen heeft u op dit moment in uw handen. Een nieuwsbrief met verhalen, gebeurtenissen, een agenda, foto’s en historie. Drie keer per jaar vindt u deze nieuwsbrief op uw deurmat. Daarnaast is er de website www.maasdorpwessem.nl waarop u nog méér verhalen, foto’s en feitjes vindt. In het begin nog niet zo veel, maar u wordt van harte uitgenodigd uw bijdrage te leveren, zodat de site een platform wordt waar inwoners van Wessem elkaar ontmoeten en waar relevante informatie over verenigingen en activiteiten te vinden is. Daarnaast gaat u hier ook achtergrondinformatie en verhalen vinden over de geschiedenis van Wessem. Neemt u dus gerust en regelmatig een kijkje.

Wilt u de nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Dat kan ook. Meldt u daarvoor aan op de website www.maasdorpwessem.nl.

Heeft u een verhaal, anekdote, foto, nieuws of iets dat u de moeite waard vindt om te delen met de gemeenschap van Wessem? Dan kunt u dit mailen naar info@maasdorpwessem.nl.

Verenigingen ontvangen een mail waarin staat waar zij hun verenigingsnieuws naar kunnen mailen.