EMM: ‘Morning Glory’

‘Morning Glory’ het stuk dat dirigent Peter Heijnen van slagwerkgroep EMM schreef, symboliseert hoe de Koninklijke Harmonie in Wessem het afgelopen anderhalf jaar beleefde. Na een relatief stille periode kijken de drie dirigenten voorzichtig vooruit en zien hoe juist dicht bij huis het geluk is te vinden.

Bart Partouns (dirigent van het harmonieorkest) vertelt: “De Kerstspecial die we samen met andere verenigingen in Wessem hebben opgenomen, heeft ons een grote energieboost gegeven toen het muzikale leven stil kwam te liggen. We hebben zo lang mogelijk gerepeteerd, totdat alles op slot ging. Bij gelegenheden hebben we wel acte de presence kunnen geven in een kleinere formatie en enkelen hebben ook thuis geoefend. En ondanks dat we met het orkest niets online hebben gedaan, zie je – nu we weer in kleine groepjes kunnen repeteren – dat het samenspel snel wordt opgepakt. Dat is de kracht van de groep. Wat ons met name goed heeft gedaan zijn de vele positieve reacties uit het dorp naar aanleiding van de Kerstspecial en die ons sterken in de uitspraak: ‘Laten we het rijke culturele leven vasthouden en omarmen.’

Het culturele leven vasthouden is iets wat Ton van Buggenum – dirigent van de jeugdharmonie in Wessem – op het lijf is geschreven. Samen met de jeugdcommissie doet hij er alles aan om de jeugd bij de muziek te betrekken en vast te houden. In coronatijd was dat onder andere door online te kienen en samen iets te bakken. Ook het lesgeven ging zo goed en kwaad als het ging door. “Online lesgeven was een uitdaging. Je hebt onder andere te maken met vertraagd geluid, zodat ik alleen ritmisch kon corrigeren. De focus lag dan ook meer op het bezig blijven met het instrument en verbinding houden. Ik moet zeggen: de leerlingen hebben goed hun huiswerk gedaan. Maar ze hebben het ook écht nodig om samen te kunnen repeteren. Dat is zo belangrijk.”

‘Samen spelen begint bij het beheersen van je eigen partij’ zegt Peter Heijnen – dirigent van de slagwerkgroep van EMM. Naast de online lessen, waarin hij merkte dat het ook voordelen biedt om niet naast, maar juist tegenover een leerling te zitten, liet hij de muzikanten in kleine groepjes bij elkaar komen om te repeteren. Juist die kleinschaligheid en de flexibiliteit van de groep die dat opriep, hebben er voor gezorgd dat er nu een sterke vaste groep slagwerkers is die het goed met elkaar kunnen vinden.

De eerste stappen zijn al weer gezet. Een aantal slagwerkers hebben reeds meegedaan aan een solistenconcours en daar ook hoog gescoord. Na de zomervakantie gaan alle drie geledingen van de vereniging weer volop aan de slag met als stip op de horizon een concert in het najaar. Als een serenade aan de inwoners van Wessem.

https://www.emm150.nl/

(4) EMM Wessem | Facebook