Wessem krijgt permanente dijk op Maasboulevard

Wessem krijgt permanente dijk op Maasboulevard

ALTERNATIEF TE DUUR
Door Rob Stikkelbroeck

Wessem krijgt een verhoogde kademuur op de Maasboulevard. Een jaar extra onderzoek naar alternatieven zoals een flexibele kering, heeft bij Waterschap Limburg niet geleid tot andere conclusies.

WESSEM – Eigenlijk was de knoop vorig jaar al doorgehakt door het waterschap. De Maasboulevard in Wessem is de ontbrekende schakel in het project Thorn-Wessem van het hoogwaterbeschermingsplan voor de Maas. Hogere en stevigere dijken moeten op verschillende plekken in Limburg zorgen voor een betere bescherming tegen overstroming van de Maas. Bewoners van Wessem kwamen in verweer tegen het oorspronkelijke plan voor een permanente dijk op de boulevard. Grootste kritiekpunt was dat het uitzicht op de Maas en de blik vanaf het water op Wessem zou verdwijnen met de hogere keermuur.

Dorpsraad
De Dorpsraad Wessem en Comité ‘Behoud historisch aanzicht Wessem’ geven de voorkeur aan een flexibele kering, met schotten of een stalen kering die vanzelf omhoog komt als het water stijgt. De flexibele kering blijkt volgens het waterschap 3,5 miljoen euro duurder dan de vaste kering. Daarnaast levert de vaste kering geen extra werk op in geval van een dreigende overstroming. Het gebied achter de muur wordt een breed wandel- en fietspad. De Maasboulevard verdwijnt als straat waardoor de parallel lopende Beekstraat voor de verkeersafwikkeling moet zorgen. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen voor toeristen ten noorden en zuiden van de boulevard. Tussen de Maas en de dijk komt de monding van de Panheelderbeek en een voetpad.

Weinig veranderd
Volgens voorzitter Jos Thijssen van de Dorpsraad en Fons Verbruggen van het comité is er in een jaar tijd weinig veranderd. „Dit is niet het voorstel wat we wilden, de flexibele kering is nooit een serieuze optie geweest voor het waterschap”, stelt Thijssen. Nu de nieuwe plannen gepresenteerd zijn, gaat het waterschap verder in overleg met de bewoners over de verdere uitwerking. „Er moet vooral goed gekeken worden naar het verkeersplan”, waarschuwt Verbruggen. „Dat moet goed gereguleerd worden, anders wordt het nog drukker met toeristisch autoverkeer dat alleen nog over de Beekstraat kan.”

Bron: Dagblad De Limburger (21-2-2022)