Overhandigen handtekeningen!

Oproep aan alle bewoners van Wessem !

Zoals jullie ongetwijfeld weten heeft de “Dorpsraad Wessem” samen met een aantal inwoners in januari 2024 een handtekeningenactie opgezet tegen de plannen van het Waterschap om de huidige Maasboulevard op te hogen met een vaste dijk en de daarmee gepaard gaande zéér ingrijpende maatregelen, welke voor ons mooie Maasdorp grote gevolgen zouden hebben.

Hierbij hebben we jullie tevens een terugkoppeling beloofd waarbij we u allen ook op de hoogte zouden houden van de ontwikkelingen.

Er zijn in totaal 850 biljetten huis aan huis bezorgd en ondanks het koude en slechte weer en ondanks dat de bewoners deze biljetten ZELF hebben moeten inleveren hebben we maar liefst 620 stemmen in ontvangst mogen nemen! Verder zijn er 38 stemmen binnen gekomen van “buiten” Wessem, welke door oud-Wessemers of van mensen die ons pittoreske dorpje kennen, spontaan via de mail of app hun tegenstem hebben uitgebracht! Al met al een geweldig resultaat gerealiseerd door U allen!  Het is overduidelijk dat het overgrote deel van de burgers niet alleen het belang van deze enquête heeft ingezien, maar zich ook duidelijk uitspreekt tegen een “vaste” dijk!

Mede als gevolg hiervan zijn er de laatste maanden opnieuw gesprekken gevoerd met Waterschap, Burgemeester en Wethouders. Een van de behaalde resultaten hierbij is dat de rijbanen op de boulevard behouden zullen blijven voor gemotoriseerd verkeer! Verder zal ook de noodzaak voor de omlegging van de beekmonding rechtstreeks naar de Maas verder onderzocht worden en zeker niet op de laatste plaats het behoud van het Historische aanzicht van Wessem! Een eerste mooi resultaat, maar we zijn er nog lang niet……..

OPROEPOp 5 APRIL 2024  om 16.00 uur zullen we OP DE MAASBOULEVARD (ter hoogte van de kerk) de uitgebrachte tegenstemmen PERSOONLIJK aan onze Burgemeester overhandigen! We willen dit op een ludieke maar officiële manier brengen, met enkele toespraken en waarbij ook dagblad “de Limburger” en L1 zijn ook uitgenodigd. Wij doen  een dringende oproep aan ALLE INWONERS van Wessem om ook hierbij aanwezig te zijn, om zo ONZE wensen kracht bij te zetten! Speciaal voor deze gelegenheid zijn er in beperkte mate ook T-Shirts gedrukt welke voor 20 euro te bestellen zijn ( via 0681292055)  Als burgers kunt u rekenen op uw “Dorpsraad” ; Wij hopen vervolgens ook te kunnen rekenen op UW aanwezigheid op 5 april!

Tot slot maken we graag van de gelegenheid gebruik om u allen te attenderen op het feit dat we als “Dorpsraad” op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. Bent u geïnteresseerd of wilt u zich als vrijwilliger op een of andere manier zich in zetten voor ons dorp neem dan contact met ons op, of bezoek (geheel vrijblijvend) onze maandelijkse vergadering op de derde dinsdag van de maand 19.30 uur!

Samen staan we sterk!                         Alvast dank!

Dorpsraad Wessem

Info@dorpsraadwessem.nl