Jos Schreurs vertelt: Burgemeester Tijssen en de oorlog in Wessem

De eerste raadsvergadering van de gemeente Wessem na de inval van de Duitsers was op 27 juni 1940. Burgemeester Sef Tijssen opende deze vergadering op de volgende wijze:

 “Dat sinds 10 mei j.l. de oorlogsstorm over ons land gekomen is en have en goed van vele onzer landgenoten heeft verwoest. Vele mensenlevens zijn te betreuren.” Hij is ten zeerste begaan met het noodlot dat de bevolking zoo wreed getroffen heeft. Verder zegt hij dat onze gemeente het oorlogsleed van nabij heeft meegemaakt. Een viertal woningen werd nagenoeg geheel verwoest. Verschillende huizen werden beschadigd. Het ergste is echter dat ook hier mensenlevens te betreuren zijn, namelijk de echtgenote Nel Giessen-Wijers te Pol. Een zoon van weduwe Stoffers, Maasstraat, werd vrij ernstig gewond. Van onze soldaten gaf Jacq Leevels zijn leven bij de verdediging van het vaderland.

Hij betuigde zijn innige deelneming met het leed dat deze gezinnen getroffen heeft. Vervolgens toonde hij zich erkentelijk voor de waardige en correcte houding der bevolking bij de inval en doortocht van het Deutsche leger. Hij sloot zijn toespraak aldus: “Nog zijn de tijden ernstig. Wij weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Doch met Gods hulp en in onderlinge eendrachtige samenwerking, met grote moed en bereid offers te brengen moeten wij medewerken aan de opbouw van een betere en gelukkiger toekomst.”

In de vergadering van 29 augustus 1941 deelde hij mede dat dit de laatste vergadering is van de tegenwoordige gemeenteraad zulks in verband met de verordening van de Rijkscommissaris, die 1 september a.s. in werking treedt. Volgens deze verordening blijven de werkzaamheden van de gemeenteraad rusten, verkiezingen hebben niet plaats. Verder blijven onder meer rusten de werkzaamheden van de collega’s van B&W.

De taak van de gemeenteraad en van het college van B&W wordt door de burgemeester waargenomen. Er komen in de gemeente raadslieden. De tegenwoordige wethouders blijven voorlopig in functies. Hij bedankt de raadsleden P.H. Snijkers, J.M. Ruyten, J.H. Joosten en P.H. Linssen voor alles wat zij in het belang der gemeente hebben gedaan.

Enige weken later weigerde burgemeester Sef Tijssen de loyaliteitsverklaring van de bezetter te tekenen en de wethouders Sef Driessens en Joop Schreurs steunden de burgemeester hierin en legden ook hun werkzaamheden neer.

Paul Spiertz, burgemeester van Thorn, werd door de bezetter als waarnemer benoemd en per 1 januari 1943 werd de NSB-burgemeester J. Hermans in Wessem benoemd.

Bij de evacuatie op 31 oktober 1944 ging de burgemeester met zijn gezin en vele andere Wessemmers naar Montfort. Bij de bombardering van Montfort op 22 januari 1945 door de geallieerden werd het gezin Tijssen dodelijk getroffen. De gehele oorlogstijd hielp Sef Tijssen de inwoners en was fel tegen de bezetter. Hij werd door vele inwoners op handen gedragen en voor hen was het een groot verlies.

 

Jos Schreurs