Reactie wethouder Blomen op gesprek

Binnengekomen 13-10-2022

Beste heer Thijssen, beste Jos,

Maandagmiddag, 10 oktober, hebben wij telefonisch contact gehad naar aanleiding van het gesprek van 16 september tussen de afvaardiging van de dorpsraad Wessem, het comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem, Marcel Geurts en mijzelf en dan met name de vraag die is gesteld betreffende mijn oordeel over het besluit van Waterschap Limburg tot een vaste waterkering in Wessem.

Ik heb u medegedeeld dat ik de afgelopen weken overleg heb gevoerd, zowel intern met de betrokken ambtenaren als met het Waterschap. Ook heb ik een bezoek gebracht aan Arcen om de situatie aldaar te beoordelen en vergelijken. Het is mijn conclusie dat het Waterschap beargumenteerd tot het besluit is gekomen om in Wessem tot een vaste kering te komen. Als bestuurder zie ik daarom geen reden om deze beslissing aan te vechten.

Met vriendelijke groeten,

Sjors Blomen
Wethouder