Blijft Dorpsraad Wessem bestaan?

Dat vraag je je misschien af na anderhalf jaar stilte rondom de Dorpsraad.

De Dorpsraad had net vol enthousiasme het “Ambitieboek” aan de gemeente gepresenteerd en toen….kwam corona.

Natuurlijk hebben we desondanks niet stilgezeten de afgelopen tijd. We hebben:

  • ons sterk gemaakt (samen met anderen) voor een goede en mooie hoogwaterbescherming.
  • een aanzet gemaakt met betrekking tot overlast hondenpoep.
  • een bijdrage geleverd aan het overleg rond de nieuwe “zaal”.
  • samen met de werkgroep “Ouderen” gewerkt aan een soort van inloop “koffiecorner”.
  • in de werkgroep “archeopunt Wessem” gewerkt aan een tentoonstelling van in Wessem gevonden historische vondsten.

Wij, de leden van de Dorpsraad, vragen ons wel ook af “hoe nu verder?”
Wat leeft er nu binnen ons dorp?
Moeten we nog aan de slag (samen met de gemeente) met ons Ambititieboek?
Hoe gaan we dat dan aan pakken?
Wie gaat ons daarbij helpen?

Dát willen we graag met jullie overleggen.
Wanneer? Begin september.
Wij maken de datum en plaats tijdig bekend.