Spelen in de natuur in Wessem

Het begon allemaal met een brief van Ruben aan de gemeente Maasgouw omtrent de mogelijkheid tot een skatebaan in Wessem.

Carlien Schouten, dorpscontactpersoon van de Gemeente Maasgouw, heeft hierop een afspraak met ons ingepland waarbij Ruben, maar ook enkele van zijn klasgenootjes aanwezig waren. Er werd geluisterd naar hun wensen omtrent spelen in ons mooie dorp Wessem, waarbij diverse zaken aan bod kwamen. Naast de mogelijkheid tot een skatebaan en het wat beter onderhouden van de crossbaan, zouden de kinderen ook graag meer opties zien tot natuurlijk spelen zoals hutten bouwen en spelen met modder en water. De speeltuin is natuurlijk leuk, maar de oudere kinderen zoeken wat meer uitdaging.

Naar aanleiding hiervan ontstonden er meteen meer ideeën. Om hier vorm aan te gaan geven is het initiatief genomen om 2 online vergaderingen te organiseren met verschillende verenigingen en personen binnen de gemeenschap van Wessem. Wat hieruit onder meer naar voren kwam, is om ook aan de verbinding met de ouderen te denken. Hierbij werd bijvoorbeeld gedacht aan extra picknickbanken of een jeu de boules baan. Iedereen was in elk geval enthousiast en dacht mee!

Het tijdelijk skate-element is inmiddels geplaatst op het pleintje bij de Sleutelstraat. Dit zal er blijven tot na de bouwvakvakantie, daarna gaat de gemeente het pleintje opnieuw inrichten. De overige ideeën die tijdens deze brainstormsessies naar voren kwamen, worden nu opgepakt in samenwerking met de Dorpsraad, de gemeente Maasgouw en een aantal vrijwilligers. Zo wordt er binnenkort een leuk bord bij de crossbaan geplaatst, zodat dit meer gaat leven en worden de greppel en bossage onder handen genomen. De greppel en bossage mogen dan gebruikt worden als speelplek. Er zal snoeihout achterblijven waarmee de kinderen naar hartelust, op eigen risico, hutten mogen bouwen. Vanaf 2022 heeft de gemeente de greppel en bossage nodig voor waterbuffering. De verdere plannen voor dit gebied zullen nog worden uitgewerkt. Mocht er meer bekend zijn, laten we zeker weer van ons horen. Heeft er nog iemand ideeën? Schroom dan niet om deze te delen! Natuurlijk zijn ook vrijwilligers met rechtse handjes altijd welkom. (info@dorpsraadwessem.nl)