Archeologische vondsten vertellen ons meer over de geschiedenis van Wessem

Begin maart kwam er een bijzondere vraag binnen bij de Dorpsraad. Namelijk of wij medewerking willen verlenen aan het realiseren van een “archeopunt” in Wessem. Ik nam de vraag mee naar de werkgroep “Beleven en vertellen” van Maasdorp Wessem. Daar werd met veel enthousiasme gereageerd en vanaf toen ging het los.

Ik wist wel iets over het Wessem van vroeger, maar we zochten naar mensen die écht heel veel weten, en bovendien bereid waren om hun medewerking te verlenen. Dat waren Ton Forschelen, Jos Schreurs en Jozef (Joep) Gielen. Bovendien hebben zij, naast al hun kennis, nog een heleboel informatie uit allerlei bronnen boven water weten te halen.
Er bleken talloze vondsten in ons dorp te zijn gedaan. Ik hoorde over een bronzen zwaard van 1000 jaar voor Christus, gevonden in Wessem. En Joep Gielen had me al eens verteld over een urn en bronzen armband van 200 jaar voor Christus. Daarnaast had ik eerder al verhalen gehoord van een Vikingenzwaard dat ooit in Wessem is opgebaggerd. Maar wat voor mij nieuw was, was het bestaan van de Venus van Wessem.

Nadat onze kerk in de Tweede Wereldoorlog flink was verwoest, werd voor de wederopbouw in de kerk archeologisch onderzoek gedaan. Bij dit onderzoek is veel bekend geworden over de geschiedenis van de kerk en van Wessem. Zo vond men dus een heuse Venus van Wessem en allerlei andere bijzonderheden die verwijzen naar de Romeinse tijd. Ook kwam men er tijdens dit archeologisch onderzoek achter dat onze huidige kerk al de vierde kerk op die plaats is. Er is dus flink gestapeld door de jaren heen. Een scherp oog kan de verschillende bouwstijlen nog onderscheiden. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de kerk van Wessem misschien wel de oudste van Nederland is.
Ton, Jos en Joep hebben nog veel meer bijzonderheden ontdekt. Zo blijkt Wessem een stad te zijn geweest. En de eerste teksten over Wessem dateren al uit het jaar 964, waaruit blijkt dat het dorp (of de stad) veel ouder moet zijn dan dat we tot nu toe dachten. Er is nog veel meer informatie die lang verborgen is gebleven voor veel Wessemers. We laten u er beslist nog meer over horen.

Jos Thijssen