2020, het jubileumjaar voor schutterij Sint Joris, we bestaan 425 jaar!

In 1595 is schutterij Sint Joris opgericht waardoor onze mooie vereniging dit jaar 425 jaar bestaat. Een jubileum waar we als vereniging maar ook als gemeenschap trots op mogen zijn.
Uiteraard wilden we als schutterij het jubileumjaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Medio 2018 zijn we hiertoe met ons bestuur gestart met het bedenken, opzetten en uitwerken van activiteiten en festiviteiten om ons jubileumjaar te vieren en hier extra aandacht aan te geven.
Insteek bij de organisatie van de activiteiten was de mensen en verenigingen uit Wessem nauw te betrekken, bij de organisatie maar bovenal in ons programma.

De voorbereidingen voor de jubileumactiviteiten verliepen voorspoedig. Via diverse werkgroepen hadden we alles goed op de rit staan, met name door het enthousiasme en de samenwerking van onze bestuursleden. Dit gaf mezelf gedurende de voorbereidingsperiode een goed gevoel en een positieve flow.

We stonden als schutterij in de startblokken om dit jaar met z’n allen groots te gaan vieren. Een fantastisch jubileumweekend op 8 t/m 10 mei in het vooruitzicht en Koningschieten op Hemelvaartsdag op de Markt. Twee hoogtepunten die ons jubileum zouden tekenen.

Helaas, helaas, begin maart bereikte ons via de overheid het bericht dat evenementen door het Coronavirus deze zomer geen doorgang kunnen vinden.
Weg jubileumweekend, weg jubileum-koningsschieten, weg goed gevoel, weg positieve flow, weg van alles en nog wat ……………..
Ook geen bondschuttersfeesten, OLS en noem maar op. Heel onwerkelijk allemaal, maar wel de realiteit.

Zoals bij velen rezen ook bij ons direct vragen op: ‘Wat nu? Hoe verder? Wat te regelen?’

We zijn met St. Joris niet bij de pakken neer gaan zitten. Niet blijven hangen in het nu, maar vooruit kijken en zoeken naar mogelijkheden en oplossingen om er het beste van te maken. Dat kenmerkt onze vereniging. We zijn inmiddels in overleg met de middenlimburgse schuttersbond en aangesloten verenigingen om te bekijken wanneer we ons jubileum-schuttersfeest en –weekend alsnog kunnen organiseren.

Om de leden iets van het jubileumjaar mee te geven maar ook om onze leden in deze rare periode een hart onder de riem te steken, hebben de bestuursleden daags voor Hemelvaartsdag alle leden een klein presentje bezorgd in de vorm van een luxe vlaai waarop een foto van onze vereniging en het getal 425. Ook de bewoners en personeel van het bejaardenhuis hebben we bezocht en verrast met een kleine attentie.

Daarnaast denken we onder andere na over een moment dat we ons als vereniging toch nog kunnen gaan treffen. We denken er ook over na hoe en wanneer we ons als schutterij weer aan de gemeenschap Wessem kunnen laten zien, de gemeenschap waar we midden in staan. Het liefst dit jaar nog!

Alles bij elkaar onwerkelijk en het geeft een “leeg” gevoel, omdat we de samenhorigheid, gezelligheid en kameraadschap die de schutterswereld zo kenmerkt, moeten missen.

We weten allen niet wat de toekomst ons zal brengen. Het belangrijkste is in ieder geval om gezond te blijven, de rest volgt vanzelf.

Eric Steffanie